Marzycielska Poczta

Marzycielska Poczta är en välgörenhetsidé som syftar på att engagera människor till att skicka traditionella brev och kort till barn från Polen som kämpar med allvarliga sjukdomar. Webbplatsen innehåller över 50 barnprofiler och tusentals inlägg med rapporter från brevskrivningsträff organiserade av skolor och privatpersoner.Del