Pomoc postpenitencjarna

Portal för fångarna och fångarnas familjer. Detta är det första ett så allvarligt initiativ i Polen som stöder människor som vill förändra sina liv till det bättre. På webbplatsen kan man använda sig utav en stor informationsdatabas med bl.a. juridiska nyheter och en elektronisk version av magasinet ”Postpenit” eller anmäla sig till ett supportprogram. Genom den stängda delen av webbplatsen kan fångarnas familjer få stöd genom att t.ex. chatta med konsulter (psykolog, advokat, sexolog).Del